Икономически университет – Варна

проф. д-р Румен Калчев

проф. д-р Румен Калчев

проф. д-р Румен Калчев

108

kalchev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Вторник, кабинет 108: 09:00-11:00

Дати за неположени изпити

19 окт 2023, кабинет 108: 10:00-11:00

16 ное 2023, кабинет 108: 10:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Икономика на труда Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Икономика на труда Курс 2, СА (Редовно обучение)
Икономика на труда Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Икономика на труда Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Икономика на труда Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Икономика на труда Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Икономика на труда Курс 2, ДТБ (Редовно обучение)
Икономика на труда Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Икономика на труда Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Икономика на труда Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Икономика на труда Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Икономика на труда Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Икономика на труда Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Икономика на труда Курс 2, СО (Редовно обучение)
Икономика на труда Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Икономика на труда Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Икономика на труда Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Икономика на труда Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Подбор и развитие на човешките ресурси Курс 4, НИИ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
11:15 13:00 122 Л Икономика на труда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Петък
08:15 11:00 2-221 Л Подбор и развитие на човешките ресурси 7
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт Спецсеминар (по специализации) 4 9 1-127В 23.05.2023 09:00 - 11:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2022
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 37-ма международна научно-практическа конференция - ноември 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 37-42., ISSN(онлайн) 2683-0280 / Линк
Доклад 2018
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 33-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2018 г., посвет. на 65 г. от създав. на кат. Икон. и управл. на строит., Варна : Наука и икономика, 2018, 71 - 80.
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2017, Варна : Унив. изд. Наука и икономика , 2017, 15 - 24.
Учебно помагало 2015
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015. - 171 с. : с табл., диагр.
Доклад 2015
// Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 17 - 24.
Статия 2015
// Професорите на Икономически университет - Варна : 1920 - 2015 г. - Варна : Унив. изд. наука и икономика, 2015, с. 326 - 329.
Доклад 2015
Modern Scientific Potential 2015 : Materials of the XI International Scientific and Practical Conference, February 28 - March 7, 2015 : Volume 5. Economic Science, Sheffield : Science and Education Ltd., 2015, 41 - 44.
Учебник 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 399 с.
Учебник 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 292 с. : с табл., диагр.
Монография 2013
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013. - 299 с.
Преглед на всички публикации