Икономически университет – Варна

XIV научна конференция "Стокознание – традиции и перспективи"

На 20 октомври 2023 г. от 09:00 часа в зала 1 се проведе XIV Научна конференция,

посветена на 75-годишнината на катедра "Стокознание" при Икономически университет – Варна.

Конференция предостави форум за дискусии, сътрудничество и интелектуален обмен за всички, които се интересуват от изследванията или практиката в областта на стокознанието.

Отзвук от проведената конференция:

XIV Научна конференция, посветена на 75-годишнината на катедра "Стокознание" 

БНТ за 75 години катедра „СТОКОЗНАНИЕ“ в ИУ- Варна

Деканът на Стопански факултет пред БТА