Икономически университет – Варна

доц. д-р Станислав Пляков

доц. д-р Станислав Пляков

доц. д-р Станислав Пляков

3-106

stanislav_plyakov@ue-varna.bg

Автобиография

Преподавател по "Физическо възпитание и спорт", "Пешеходен туризъм" и "Специализирани видове туризъм"

Консултации на място

Вторник, кабинет 3-106: 09:00-10:00

Онлайн консултации

Вторник, Линк към стая: https://meet.google.com/wmf-izae-vxs, 10:00-11:00

Дати за неположени изпити

07 ное 2023, кабинет 3-106: 09:00-11:00

28 ное 2023, кабинет 3-106: 09:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Физическо възпитание и спорт Курс 1, МХР (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, МУТ (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 2, МУТ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
10:30 13:15 3-302 У Физическо възпитание и спорт 311
Петък
12:30 15:15 3-202 У Физическо възпитание и спорт 312
Вторник
11:15 13:00 СК-3 У Физическо възпитание 37
13:30 15:00 СК-4 У Физическо възпитание 37
Вид Година Публикация
Монография 2022
Варна : ФИЛ, 2022, 169., ISBN(печатно) 978-954-9741-50-6
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 316., ISBN(печатно) ISBN 978-954-21-1121-4
Статия 2022
Спорт и наука : Научно-методическо списание, София : Акад. изд. Проф. М. Дринов, 2022, 3-4, 90-100., ISSN(печатно) 1310-3393 / Линк
Статия 2022
Кариери = Careers, Shumen : Konstantin Preslavsky University, 2, 2022, 1, 55-61., ISSN(онлайн) 2815-2786 / Линк
Статия 2022
Eastern Akademic Journal, Burgas : Miracle A Ltd., 2022, 1, 24-37., ISSN(онлайн) 2367-7384
Статия 2022
Спорт и наука : Научно-методическо списание, София : Акад. изд. Проф. М. Дринов, 2022, 1-2, 145-159., ISBN(печатно) 1310-3393
Статия 2022
Спорт и наука : Научно-методическо списание, София : Акад. изд. Проф. М. Дринов, 2022, 1-2, 102-114., ISBN(печатно) 1310-3393
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 270., ISBN(печатно) 978-954-21-1084-2
Статия 2021
Спорт и наука : Научно-методическо списание, София : Акад. изд. Проф. М. Дринов, 2021, 1 - 2, 116-133.
Доклад 2020
Туризъм и свързаност : Сборник с доклади от юбилейната научна конференция с международно участие по случай 55 г. от създаването на спец. Туризъм, 30-31 окт. 2020 г., Варна, България , Варна : Наука и икономика, 2020, 360-366.
Преглед на всички публикации