Икономически университет – Варна

Дипломиране

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Стокознание" относно държавна изпитна сесия  – м. юни 2023 г. Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи в катедра "Стокознание".

Указания за държавен изпит

Срокове и документи

График за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи

Уважаеми колеги,

Държавният изпит за студентите от специалност "Стокознание и митническа дейност", подали документи за за септемврийска сесия, ще се проведе на 13.09.23 год. от 08:00 часа в зала 56 и ще продължи от 09:30 в зала 223.

Защита на дипломна работа от 09:00 часа на 13.09.23 г. в зала 223.

 

 

 

 

Информация, свързана с тържествените промоции на ОКС "бакалавър" и "магистър", се публикува в меню Обучение, Дипломиране (за всяка обучителна степен) и модул Събития на сайта на ИУ-Варна.

декларация