Икономически университет – Варна

Дипломиране

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Стокознание" относно държавна изпитна сесия  – м.септември 2022 г. Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи в катедра "Стокознание".

Указания за държавен изпит

Срокове и документи

График за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи

Уважаеми колеги,
Заявления за допускане на държавен изпит на студентите от специалности "Стокознание", "Стокознание и митническа дейност" и "Качество и експертиза на стоките" ще се приемат на 30 и 31 август 22 г., в  кабинет 314 Б.
Държавният изпит на специалности "Стокознание", "Стокознание и митническа дейност" и "Качество и експертиза на стоките" ще се проведе на 13.09.2022 г. от 08:00 часа в 56 зала в тестови център и ще продължи от 09:30 часа в 223 зала.
 

Указания за държавен изпит

Срокове и документи

График за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи

Уважаеми колеги,
Заявления за допускане на държавен изпит на студентите от специалности "Стокознание", "Стокознание и митническа дейност" и "Качество и експертиза на стоките" ще се приемат на 30 и 31 август 22 г., в  кабинет 314 Б.
Държавният изпит на специалности "Стокознание", "Стокознание и митническа дейност" и "Качество и експертиза на стоките" ще се проведе на 13.09.2022 г. от 08:00 часа в 56 зала в тестови център и ще продължи от 09:30 часа в 223 зала.

         

Информация, свързана с тържествените промоции на ОКС "бакалавър" и "магистър", се публикува в меню Обучение, Дипломиране (за всяка обучителна степен) и модул Събития на сайта на ИУ-Варна.

Видеообръщение на ректора проф. д-р Евгени Станимиров към дипломиращите се студенти

График за получаване на дипломите на абсолвентите ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в ИУ – Варна