Икономически университет – Варна

Научна дейност

ГОДИШНА НАГРАДА НА ИМЕТО НА ДОЦ. Д-Р ИВАН ИЛИЕВ

ЗА СТУДЕНТСКИ ПОСТИЖЕНИЯ В СФЕРАТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ

 

 

Катедра „Международни икономически отношения“ кани всички свои настоящи студенти да се включат в ежегодната награда на името на доц. д-р Иван Илиев (водещ изследовател по проблемите на европейската икономическа интеграция, регионализация и глобализация, бивш ръководител на катедра „Международни икономически отношения” и бивш декан на факултет „Управление“ в ИУ-Варна).

 

Тази година се приемат единствено индивидуални научни разработки в сферата на европейската икономическа интеграция в обем до 1500 думи на български език, разработени по една от следните теми:

 

ПЛАНЪТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ (ВЕРСИЯ ОТ М.ОКТОМВРИ 2021Г.)-ГАРАНЦИЯ ЛИ Е ЗА УСКОРЕНО ИКОНОМИЧЕСКО, СОЦИАЛНО И ЕКОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА?

САНКЦИИ ЗА РУСИЯ И НОВА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА УКРАЙНА ОТ СТРАНА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ-ПОЛИТИЧЕСКО РЕШЕНИЕ ИЛИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМ?

ПОЛИТИКАТА В СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА И КРЕАТИВНИТЕ ИНДУСТРИИ В ЕС-НЕОБХОДИМА ЦЕННОСТ ИЛИ ТЕЖЕСТ В БЮДЖЕТА НА ОБЩНОСТТА?

НЕСЛУЧИЛИТЕ СЕ ЧЛЕНСТВА В ЕС- МЕЖДУ ОБЩЕСТВЕНАТА НАГЛАСА И КРИТЕРИИТЕ НА ОБЩНОСТТА

НАСОКИ ЗА РЕФОРМА НА ТЪРГОВСКАТА ПОЛИТИКА НА ЕС

 

 

Структурата на разработката трябва да отговаря на стандартите за академично есе.

Необходимо е да се посочи използваната библиографска справка (7-8 литературни източника) в края на есето.

 

Студентите трябва да изпратят своите разработки в срок до 14 април 2022 г. на следните е-мейли:

gmarinov@ue-varna.bgvesselina.dimitrova@ue-varna.bg ; a.shivarov@ue-varna.bg

 

Обявяването на наградата ще се състои на 21 април 2022 г. от 10:15 ч. по време на прегледа на Студентско научно творчество на секция МИО. Мястото на провеждане на събитието ще бъде съобразено със заповедта  на Ректора на ИУ-Варна за обучение и провеждане на форуми след 31.03.2022 г.