Икономически университет – Варна

Практическо обучение

 Указания за практическото обучение на студенти - бакалаври, спец. Туризъм - редовно и дистанционно обучение, 3 курс - 2022/2023 г.

 Практическо обучение - Формуляри.

ЗАПОВЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ!!!

ЗАЩИТА НА ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ студентите "ТУРИЗЪМ"-РО и ДО

 

СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ "ТУРИЗЪМ"  И СПЕЦИАЛНОСТ "МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ" на руски език след 3 курс редовно и дистанционно обучение.

гл.ас.д-р М.Велева -  37 и 38 група, Редовно обучение - на 28.09.2022 от 11:30 в зала Н- 206

гл.ас.д-р Кр.Янчева - 39 и 40 група, Редовно обучение и 41 гр. дистанционно обучение, МТ- Руски език  56 гр.  - на 28.09.2022 от 13:30 в зала 2-217 (втори корпус на ИУ)