Икономически университет – Варна

Специалности

ОКС "бакалавър"
Туризъм
Международен туризъм (с преподаване на руски език)
ОКС "магистър"
Международен туристически бизнес