Икономически университет – Варна

Засадихме сребърен смърч в двора на ИУ – Варна

На 27.03.2021 г. в двора на Трети корпус на ИУ – Варна беше засадено дръвче - прекрасен сребърен смърч, който бележи една година от създаване на Университетски център по медиация – Икономически университет – Варна.

Работим заедно, за нас това е кауза, но това е и път - към създаване на една култура на общуване без конфликти в академична среда, за разрешаване на спорове със средствата на медиация, за изграждане на нов мироглед, който да пренесе всеки един – преподавател, студент, служител навсякъде в своя живот - в професията си, в семейството, в бизнеса ... и заедно да вървим напред.

Символично, за да отбележим тази първа стъпка засадихме дръвче – нашият посланик за мир, за връзка с природата, за желанието да направим добро, за всичко което се свързва с младостта, но и с вечността.

Ако си засадил поне едно дърво … не си живял напразно!

Поставихме началото, а сега продължаваме напред – медиатори и приятели на медиацията. Да разпространим идеята, за да има всеки своя избор как да постъпи, да подаде ръка, когато може!

От екипа на Университетски център по медиация и от всички, които подкрепят идеята медиация!

30 мар 2021Подобни