Икономически университет – Варна

Второ обучение по международен проект с преподаватели от ИУ – Варна, 24 юни 2019 г.

На 20.06 и 21.06.2019 г. се проведе втора сесия за обмен на знания между представители на Икономическия университет – Варна и Комисията по финансов надзор (КФН) по проекта FIN-TECH на международната програма HORIZON 2020. Той включва европейски партньори от 21 университета, 3 финтех компании, 6 европейски финтех хъба, както и националните регулаторни органи на всички 28 страни членки на ЕС и Швейцария. В проекта нашият университет е единствен представител сред висшите училища в България.

Двудневната сесия бе открита от проф. д-р Стефан Вачков – ръководител на проекта от страна на ИУ – Варна. Тя беше посветена на прогнозиране на риска при crowdfunding и peer-to-peer lending платформи. Презентации изнесоха гл. ас. д-р Недялко Вълканов (катедра “Финанси”), доц. д-р Силвия Парушева и гл. ас. д-р Янка Александрова (катедра “Информатика”), гл. ас. д-р Любомир Любенов и гл. ас. д-р Димитрия Карадимова (катедра „Статистика и приложна математика“). Участва и докторантът към катедра  „Информатика” Петър Димитров.

За пореден път сесията предизвика голям интерес сред представителите на КФН. От страна на комисията с презентация на тема “Peer-to-peer кредитиране” участва  Цветомир Яков. По време на двудневния семинар бяха проведени и дискусии между участниците, на които се поставиха актуални въпроси в разглежданите области и се очертаха някои насоки за бъдеща съвместна работа. Участниците от КФН оцениха високо актуалността на разглежданата проблематика и представянето на нашите преподаватели по време на двете сесии.

Предвидени са още четири двудневни сесии в рамките на проекта. Следващите теми ще бъдат насочени към приложение на изкуствения интелект и блокчейн технологиите във финтех сектора. 

03 юли 2019Подобни