Икономически университет – Варна

Виртуална среща на еврокомисар Мария Габриел с академичните ръководства на висши училища във Варна

Във връзка с реализацията на идеята "Варна – град на знанието" на 9.07.2020 г. се състоя виртуална среща на еврокомисар Мария Габриел с академичните ръководства на висши училища в морския град. В нея участва и кметът на Община Варна Иван Портних. Срещата беше организирана и модерирана от Свилен Спасов – председател на клуб "Отворено общество" – Варна.

Ректорските екипи на Икономически университет – Варна, ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" и МУ "Проф. д-р П. Стоянов" представиха свои визии за креативни проекти.

Академичното ръководство на ИУ – Варна анонсира идеи за: обогатяване функционалността на иновативния ни Кариерен център; изграждане на лаборатории по маркетинг и предприемачество, симулационен център за зелена логистика; създаване на високотехнологичен дейта-център.

Във фокуса на вниманието са младите хора, иновациите и изследванията. Реализацията на тези идеи може да подпомогне интеграцията по линия: "висше училище – квартал на знанието (в м. Малка чайка) – Варненска икономическа зона", като се използва както потенциалът на младите и образовани хора, така и интересът от страна на бизнеса.

10 юли 2020Подобни