Икономически университет – Варна

Възможности за практика по програма "Еразъм+" за студенти

Студентите на Икономически университет – Варна и Колежа по туризъм имат страхотната възможност да осъществят мобилност с цел практика по програма “Еразъм+” в Европа. Практиката по програмата има за цел да обогати знанията на студентите, езиковите компетентности и предоставя шанс за работа в мултикултурна среда, като по този начин студентите придобиват опита който им е нужен за бъдещата професионална реализация.

Срокът за провеждане на стажа е от 2 до 12 месеца, като студентите получават "Еразъм+" грант от 690 евро до 750 евро, в зависимост от страната в която ще се проведе.

Студентите също така имат възможност сами да изберат фирмата, организацията и държавата в която да проведат стажа.

Условията за студентите са: към момента на кандидатстване, студентът да е с непрекъснати студентски права; студенти, обучаващи се в редовна форма могат да участват в програмата единствено лятото (при взети изпити, които могат да се изтеглят). С цел практика могат да кандидатстват и дипломирани студенти при условие, че са били селектирани преди завършването си и реализират практиката си до една година след завършването си. Важно условие е практиката на студента да бъде в сферата му на обучение в ИУ – Варна.

*Студенти от всички форми на обучение могат да кандидатстват.

Процедурата за студентска мобилност е следната:

  1. Намиране на работодател и одобрение от работодателя.
  2. Кандидатстване в ИУ – Варна за мобилност с цел практика.
  3. Подготвяне на документите за мобилност с цел практика.
  4. Заминаване

 

Контакти:
Кабинет 123в
Тел.: 0882 164 662
Email: int_relations@ue-varna.bg

08 юни 2022Подобни