Икономически университет – Варна

Възможност за студентски стаж в Словения

Университет Марибор обявява, че набира студенти за практика по програма „Еразъм“. Стажът ще се проведе в отдел „Международно сътрудничество“ на факултета по Икономика и бизнес. Основните задължения на студентите са свързани с комуникация с чуждестранни университети и партньори, административни задачи и процеси, свързани с приемането на студенти за обучение по програма „Еразъм+“, участие в международни проекти и др.

Кандидатите следва да изпратят CV и мотивационно писмо на следния адрес:  feb.international@um.si

Срок за кандидатстване: 15 юни 2023 г.

22 май 2023Подобни