Икономически университет – Варна

Възможност за обучение в Международната следдипломна школа към технологичния научен Институт "Йожеф Стефан" в Словения

Международната следдипломна школа към Научния институт „Йожеф Стефан” в Любляна,  Словения предоставя възможност за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ и образователно-научна степен „доктор“ в областите екологични технологии, информационни и комуникационни технологии, нанонауки и нанотехнологии.

Изследователската институция, учредена през 1949 г., осигурява на на обучаващите се интердисциплинарна среда в тясно сътрудничество със световно утвърдени учени. Основни нейни приоритети са мобилността и обмена на студенти на следдипломно равнище, както и работата по европейски проекти в значими сфери като зеления преход, цифровизацията и т.нар. отворена наука.

Персонализираното обучение, насочено към професионалното и личностно израстване на специализантите, цели усъвършенстване на уменията им за работа в екип, подготовка на проекти и статии, поемане на отговорност по отношение на изследванията и иновациите.

Срокът за кандидатстване за новата академична година е 30 септември 2023 г. Желателно е кандидатите от чужбина да представят документите си възможно най-скоро, с цел уреждане на формалностите по престоя им.

Повече информация за институцията и формулярите за кандидатстване могат да бъдат намерени на интернет страницата: http://www.mps.si/en/studij

31 май 2023Подобни