Икономически университет – Варна

Удължава се приемът на кандидати за ОКС "магистър"

На основание Решение на Академичния съвет на ИУ Варна от 1 юли 2021 година, се актуализира графикът за прием от първи етап на ОКС "магистър" за академичната 2021/2022 година, както следва:

  1. Прием на документи - до 6 юли 2021 г.
  2. Класиране - 8 юли 2021 г.
  3. Записване - от 9 до 16 юли 2021 г.

Приемът се осъществява в 25 специалности, в три форми на обучение – редовна, задочна и дистанционна. Кандидатстването може да се извършва:

  1. Online
  2. на място в университета в 116 зала

Какво е необходимо да знаете преди и след кандидатстването Ви за обучение в магистърска степен в ИУ – Варна

01 юли 2021Подобни