Икономически университет – Варна

Тържествена промоция за връчване на дипломи на студенти от Випуск 2022 г., Колеж по туризъм – Варна при ИУ – Варна

На 31.05.2022 г. се проведе тържествена промоция за връчване на дипломи на абсолвенти от Випуск 2022 г., Колеж по туризъм – Варна при ИУ – Варна.

Випуск 2022 г. включва 107 „професионални бакалаври“ в специалностите „Мениджмънт на хотели и ресторанти“, „Мениджмънт на свободното време“ и „Мениджмънт на туризма“, сред които 26 отличници.

Две години от обучението на този випуск са проведени в онлайн среда, но студентите участваха активно в прегледа на студентската научна дейност, пътуващи семинари и организирани походи.

За първи път за студент на годината в направление „професионален бакалавър“ има двама отличени:

  • Симона Димитрова, завършваща с пълно отличие;
  • Христо Христов, завършващ с успех 5,93.

Пандемичната обстановка и обучението в електронна среда с отдалечен достъп са отчетени като предизвикателства пред завършващите колежани, които обаче допринесоха за развитие на качества и умения като адаптивност и справяне с неочаквани ситуации. 

Екипът на Колеж по туризъм – Варна при ИУ – Варна пожелава успех и попътен вятър на Випуск 2022 г.!

31 май 2022Подобни