Икономически университет – Варна

Study Abroad Day в ИУ - Варна

Отдел "Международно сътрудничество" организира на  25 и 26 февруари 2020 г. Study Abroad Day в ИУ - Варна. Студентите могат да получат информация  относно възможностите за обучение по програма Еразъм+ в университетите партньори на ИУ- Варна. Информационните материали са изложени на Студентска улица от 10.00 ч. до 15.00 ч.

25 фев 2020Подобни