Икономически университет – Варна

Студенти, преподаватели, служители на ИУ – Варна бяха заедно и в празничното шествие за 24 май

Вече 92 години варненската Алма матер отстоява високия престиж на икономическото образование, което дава на своите студенти. В своята история той е подготвил над 100 хиляди икономисти. Днес в университета следват 12 500 български и чуждестранни студенти, подготвяни от 300 редовни преподаватели, от които над 120 са хабилитирани. Библиотеката в Икономически университет – Варна е една от най-модерните в страната и съдържа над 350 хиляди книжни единици. Висшето учебно заведение осигурява на своите студенти възможност за европейска субсидия и обучение в над 50 университета в 21-на страни от ЕС.  

С тези думи водещите на празника на 24 май 2012 г. представиха Икономически университет – Варна.

28 май 2012Подобни