Икономически университет – Варна

Проведен втори уебинар на тема "Правен режим на електронните документи"

Днес, 02.04.2021 г., се проведе вторият от поредицата уебинари на тема „Правен режим на електронните документи“. Той е част от предвидените дейности по проект №КП-06-Н-45/1 „Дигитализация и дигитални компетентности – тенденции и иновативни практики във висшето образование и пазара на труда“, финансиран от Фонд научни изследвания.

Една от целите на проекта е чрез участието на експерти да се повишат дигиталните компетентности на заетите лица в сферата на висшето образование. Поради това уебинарът се организира в три модула, целящи да обхванат различни заинтересовани лица – преподаватели, служители, докторанти и студенти.

На 26.03.2021 г. слушатели в уебинара бяха преподаватели от ИУ-Варна, днес в него взеха участие 44 служители, а на 09.04.2021 г той ще се представи и пред студенти и докторанти на университета - за повече информация тук.

Лектори в семинара бяха утвърдени специалисти в областта – проф. д-р Георги Димитров и  адв. д-р Гергана Върбанов – и двамата с богата практика в съдебната система в България и с научноизследователски опит у нас и в Европа.

В уебинара първо беше разгледана същината на електронните документи, доказването на тяхното авторство и оригиналност и специалното им приложение в сферата на висшето образование. Обсъдени бяха добри практики за дигитализация при администриране на учебния процес в българските университети. Беше разискван въпросът кога едно волеизявление се възприема като електронен документ и кога влиза в сила. Специално внимание беше отделено на съдебната практика при оспорване на волеизявления, направени чрез различни по форма електронни документи. Разгледани бяха особеностите при доказване на времето и авторството на електронния документ от изпращача и времето на получаване от получателя. Накрая лекторите изясниха същността и видовете електронни подписи и особеностите при тяхното използване.

 

02 апр 2021Подобни