Икономически университет – Варна

Нобелова награда за икономика за 2023 г.

Aмериканката Клаудия Голдин от Харвардския университет е тазгодишният носител на Нобеловата награда за икономика. Тя се връчва от шведската Riksbank, а не от Нобеловия комитет и Голдин я получава за пръв път, като е и единственият отличен икономист за 2023 г.
Мотивите са, че тя е допринесла за "по-доброто разбиране на ефектите на пазара на труда за жените".

"Тазгодишният лауреат е създател на първата цялостна оценка на доходите на жените и участието им на пазара на труда през вековете", се казва в официалното съобщение. "Заравяйки се в архивите от последните 200 години в САЩ и като събира и коригира данни от историята, Голдин ни представи нови и често изненадващи факти. В сърцевината на нейните анализи и обяснителни модели е фактът, че изборите, които жените често правят, са били и остават и днес ограничени от брака и отговорностите към дома и семейството."

Наблюденията ѝ се простират извън САЩ и сходни тенденции са установени в много други държави, като те помагат за по-добро разбиране на трудовите пазари в миналото, настоящето и бъдещето, смятат присъдилите наградата на Клаудия Голдин.

Тя разкри ключови движещи сили за разликите между половете на пазара на труда, а изследванията ѝ показаха причините за промяната, както и основните източници, на това тези разлики да продължават да съществуват, допълва официалното съобщение.

В него се описва, че Голдин е показала, че участието на жените на пазара на труда определено не е непрекъсната възходяща линия през последните поне два века, а по-скоро има формата на буквата U. С преминаването от аграрна към индустриална икономика в началото на XIX век омъжените първо отпадат, а в началото на ХХ век започнат да се завръщат - предимно в сектора на услугите. Новият нобелист обяснява тази тенденция със структурната промяна и еволюиращите обществени норми за това какви са отговорностите им към домакинството и семейството.

През миналия век жените стават все по-образовани и в наши дни в държавите с високи доходи те са със значително по-високи степени на образование от мъжете. Важна роля са изиграли още фактори като достъпът до противозачатъчни средства (за планиране на кариерата), модернизацията, икономическият растеж и ръст на заетите жени.

Но въпреки това разликите в заплащането не са намалели чувствително и Голдин показва връзката на този факт с това на каква възраст се взимат важни решения от жените и под чие влияние. Ако очакванията към младите жени са формирани от предходните поколения, т.е. майките им са ги научили, че първо трябва да си родиш и отгледаш децата, а после да започваш работа, то развитието за такива жени е бавно.

Голдин допълва, че този фактор е доста важен, защото ако преди икономистите са смятали, че водеща за разминаването в доходите е била разликата в нивото на образование, то тя доказва, че сега има разлика между жени с еднакво образование и професионална позиция, но неравенството между тях идва от това кога са родили първото си дете.

Гледай в youtube.

12 окт 2023Подобни