Икономически университет – Варна

Пресинформация - Кандидатстудентски прием 2009/2010

Второ класиране

Икономически университет - Варна, изнесе резултатите от второто класиране за кандидатстудентската кампания 2009. На този етап най-ниският бал за явявали се на изпит мъже е 17,59 за редовно и 21,04 за задочно обучение за специалността счетоводство и контрол. При жените балът е 19,52 за редовно и 21,29 за задочно обучение. Участвалите с оценките от държавните зрелостни изпити мъже са смъкнали бала до 19,96, а жените - до 21,63.

За международни икономически отношения най-ниските стойности при мъжете са 27,65, а при жените - 28,99.

За специалността туризъм мъжете са с 23,44 бал - редовно, и 22,07 - задочна форма на обучение. Жените - участвали с изпит, са с бал 26,08 - задочно, и с по-нисък бал за редовно обучение - 25,03.

При жените - с оценките от матурите - прави впечатление за специалността туризъм, че балът е почти изравнен за редовна форма на обучение - 28,36, и за задочна 28,08.

Същото изравняване на баловете за редовно и задочно обучение за специалността туризъм се наблюдава и при мъжете - 26,30 (редовно), и 26,08 (задочно).

Информационният център напомня, че сроковете за записване на новоприетите кандидат-студенти са от 6 до 14 август по график, публикуван в сайта на университета.


Първо класиране

Икономически университет - Варна, изнесе резултатите от първото си класиране от кандидатстудентската кампания - 2009, по рано от обявения срок.

Най-ниският бал при максимален 24 е за явилите се мъже на изпит по икономика и е на кандидат-студент, класиран в специалността статистика и иконометрия - 17,84. При жените е 19,78 - за информатика. За участвалите с оценките от държавните зрелостни изпити мъже най-ниският бал е 20,24, а при жените балът падна до 21,87.

За специалностите, изискващи максимален бал 30, най-ниският е за явявалите се на изпити мъже - 24,77 - за специалността туризъм. При жените е 25,26. За специалността международни икономически отношения мъжете са с минимален бал 26,71, а жените с 28,04.

За кандидат-студентите, решили да участват в класирането с оценките от матурите, най-ниският бал при максимален 30 е за  туризъм 26,40 - мъже, 28,56 - жени.

За международни икономически отношения мъжете са с минимален бал 28,12, а за жените е 29,24. Това е и най-високият минимален бал от първото класиране.

Най-ниският бал за задочната форма на обучение е за кандидатствалите с ДЗИ и е за специалността счетоводство и контрол - 21,03. За специалността туризъм балът е 22,07 за кандидат-студент, явил се на изпити.

Класираните на първи етап (първо класиране) кандидат-студенти задължително потвърждават желанието си да се обучават в Икономически университет - Варна, с диплома (оригинал) за средно образование. Те са длъжни да носят лична карта, както и компютърната разпечатка с входящия номер. Потвърждаването на първо класиране ще се проведе на 27, 28, 29, 30 и 31 юли, съобщава пресцентърът на Икономическия университет.

Класираните на първо желание остават в специалността и формата на обучение на окончателното класиране. Класираните на второ, трето и т.н. желания, потвърдили с посочените документи, запазват правото си да участват в следващите етапи на класиране. При наличие на свободни места автоматично преминават в по-предно желание по реда на посочените в състезателния картон специалности и форми на обучение.

Кандидат-студентите се класират на втори етап (второ класиране) при установяване на незаети и непотвърдени места след първо класиране. В него участват потвърдили желанието си да се обучават в университета кандидат-студенти от първо класиране и некласираните до момента с необходимия състезателен бал.

След второто (окончателно) класиране следва записването.

Приетите, но непотвърдили желанието си в определените срокове кандидат-студенти, се считат за отказали се от обучение в университета и губят правото си на по-нататъшно участие в класирането.


Приключиха всички изпити в кандидатстудентската надпревара на желаещите да продължат своето образование в един от най-желаните университети в страната - ИУ - Варна. Готови са и резултатите от последните два изпита, които се проведоха в петък - математика и икономика. Математиците са с почти 12 % отлични оценки, като по-голяма заслуга за това имат момичетата. Мобилизирали са се участниците в теста по български език и литература - от 4,39 среден успех на предварителното явяване сега са дали 4,63, и по математика - от 4,25 средният успех е скочил на 4,70.

Най-голям е скокът в постиженията при кандидат-студентите, които са се явявали на теста по история на България - от 4,49 през пролетта сега успехът им е 4,94. Това е и най-високият резултат от всички конкурсни изпити.  Леко са занижили резултатите си показвалите знанията си по география на България - от 4,65 на предварителното явяване на 4,38 за основната надпревара.  Накрая в статистиката се подреждат желаещите за бъдещи висшисти, явили се по икономика 3,82, английски - 3,98, и френски език - 4,02.

Резултатите от конкурсните изпити могат да се проверяват от заинтересованите в сайта на университета - на персонална информация. Напомняме, че за идентифицирането на писмените работи, което не е задължително, е предоставено времето от 9 до 12 часа на 20, 21 и 22 юли. 

А първото класиране ще излезе до 27 юли.


Излязоха резултатите на участвалите в кандидатстудентската кампания по езиците. Тук се забелязват много интересни примери. По руски език близо 30 % от мъжете са със 6-ици, но пък жените са без нито една двойка. И средният успех на участниците е най-висок в сравнение с останалите езикови дисциплини - 4,86. При немския се забелязва едно изравняване на процентите за получилите слаби оценки - 12 %, и отлични - около 14 %. Средният успех е 4,50. Френският език се е оказал като че ли оскъден за шестиците - няма нито една пълна шестица, но пък мъжете са се представили достойно - без двойки. Успехът общо е 4,02. Английският език е бил препъникамъкът на почти 16 % от участвалите - те са получили слаби оценки, но пък близо 4 % и половина от мъжете са изкарали шестици. Тук се забелязва едно равномерно разпределение на резултатите при различните оценки. А средният успех е 3,98. За съжаление има и една анулирана работа, на кандидат-студент, който явно от невнимание си е написал името.

Днес се провеждат последните два конкурса в кандидатстудентската надпревара за подалите заявления да се обучават в престижното висше икономическо училище - тези по математика и икономика. Общо близо 1000 души решават тестовете от по 80 въпроса.

А за желаещите да идентифицират писмените си работи е предоставена тази възможност на датите 20, 21 и 22 юли. Кандидат-студентите могат да направят това, като представят лична карта и разпечатка с входящия номер.


На 13 юли 2009 г. се проведоха основните конкурсни изпити по география на България, български език и литература и история на България. Формата на всички беше решаване на тест. По география кандидат-студентите са дали почти 50 % резултати между 4,50 и 5,49. Слабите оценки са почти 10 %, а 6-иците са едва 1,16 %. Много по-добре са се справили участниците в надпреварата, които са решавали теста по български език и литература.  Там шестиците са почти 20 % и още 13 % за оценките между 5,50 и 5,99. Но и тук двойките са близо 10 %. Решавалите теста по история на България са дали 20 % шестици и още 18 % отлични оценки - между 5,50 и 5,99. Отново и при тях най-големият процент - около 40, е за оценките от 4,50 до 5,49. Но пък са много по-малко слабите оценки - 4 процента и половина.

И средният успех на явилите се на отделните конкурсни изпити поставя на първо място решавалите теста по история на България - 4,94, на второ място се нарежда българският език и литература - 4,63. И най-затруднени са се оказали явилите се на основния конкурсен изпит по география на България, които са дали среден успех 4,38. Хубавото е, че няма анулирани работи и на трите изпита.

Изпитът на 15 юли ще е за проверка знанията на кандидатите по езиците - френски, руски, немски и английски. А на 17 юли ще се явяват подалите заявления за математика - следобед, и икономика - сутринта.


На 15 юли 2009 г. се проведоха комплексните кандидатстудентски изпити по чуждите езици - английски, френски, немски и руски, за желаещите да участват в класирането за туризъм и международни икономически отношения. Традиционно интересът към тези специалности е много голям. Над 500 бяха желаещите да премерят сили с явяването си на изпит. Най-много бяха решилите да проверят знанията си по английски език - близо 400, а най-малко - по френски език.

Остава още една дата за явяване на основните конкурсни изпити - 17 юли. Сутринта ще решават теста от 80 въпроса подалите заявления за предмета икономика, а в 14 часа ще се пробват математиците. Изпитите са с времетраене 3 часа. Припомняме за явяващите се по математика, че могат да носят електронен калкулатор (с малка памет) и справочник по математика за кандидат-студенти, одобрен от МОН.


На 9 юли 2009 г. завърши кандидатстудентският прием на документи за учебната 2009/2010 година. Традиционно интересът към Икономическия университет е много голям. Тази година желаещите да продължат образованието си във висшето училище са близо 9000, които ще се борят за  2430 места  за редовна и 140 за задочна форма на обучение. От тях с оценката от предварителния изпит ще участват 1178, а почти 50 %-но е съотношението на представителите, които са избрали да мерят сили в надпреварата с основния конкурсен изпит и с матурите.

Отново географията е предметът, по който най-много кандидат-студенти ще показват знанията си - 1762-ма. Математиката и българският език и литература почти си поделят участниците - над 630. Равностойни са с кандидатите си за изпит и предметите икономика - 317, и история на България - 318 души.

Много голям е интересът както винаги и към специалностите, които изискват допълнителна оценка по чужд език. Там с държавен зрелостен изпит ще се състезават близо 1500 кандидат-студенти. А желаещите да се явят на допълнителен конкурсен изпит са 518, като тези по английски език са 385, по немски - 73-ма, по френски - 25, и по руски език - 35.


На 22 юни 2009 г. стартира кандидатстудентската кампания в Икономическия университет - Варна. Документи ще се приемат до 9 юли 2009 г. включително. Работното време на комисията по приема е от 8 до 17 часа (без събота и неделя). В големите градове на страната са разкрити и центрове, които улесняват кандидатите, но имат обявени от тях срокове.

Отново интересът към висшето учебно заведение е много голям. Само на предварителните изпити през април желаещите да проверят знанията си бяха около 5600 , което е с около 1 4 00 души повече от явилите се през април миналата година. Новоприетите студенти ще са 2 430 за редовно и 140 души за задочно обучение. Те могат да направят своя избор между 17 специалности.

И тази година Икономическият университет признава оценките от положен конкурсен изпит като равностойни с тези от матурите.

Датите, на които кандидат-студентите могат да се явят на основните конкурсни изпити, са: 13 юли от 9 часа - по география на България, 13 юли от 14 часа - по български език и литература, 13 юли от 14 часа - по история на България, 15 юли от 9 часа - по английски, руски, немски и френски език, 17 юли от 9 часа - по икономика, 17 юли от 14 часа - по математика. Желаещите трябва да са с час по-рано от обявеното и да носят със себе си не само личната карта, но и компютърната разпечатка с входящия номер. 


И през тази кандидатстудентска кампания Университетът ще приема студенти по 17 бакалавърски специалности. Планът за прием на нови студенти е приблизително същият като миналата година - 2 430 души. Това е така, защото увеличеният капацитет на висшето училище, утвърден през 2008 г. от Националната агенция за оценяване и акредитация, се усвоява напълно. Разпределението на новоприетите студенти по професионални направления е, както следва: в професионално направление "Администрация и управление" ще се приемат 150 души; в направление "Икономика" - 2010 души; в направление "Туризъм" - 150 души, и в направление "Информатика и компютърни науки" - 120 души.

Колежът по туризъм към Университета, който обучава студенти за придобиване на образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър", през тази година леко увеличава приема на студентите в редовна форма на обучение. В трите специалности, които предлага това звено на Икономически университет - Варна, ще бъдат приети 185 студенти в редовна форма на обучение и 40 - в задочна.

Някои от новостите в приема на бакалаври са свързани с предварителните изпити. Те се организират за всички предмети, с които може да се кандидатства. Датите на предварителните изпити са, както следва: География на България - 4 април 2009; Математика - 4 април 2009; Български език и литература - 12 април 2009; История на България - 12 април 2009, и Икономика - 12 април 2009.

И през тази година Университетът признава оценките от матурите за равностоен вход по всички обявени специалности.


Пресинформация - предварителни изпити 2009

На 1.04.2009 г. приключи подаванетона документи за участие в предварителните кандидатстудентски изпити в Икономически университет – Варна. Желание да проверят знанията си заявиха около 5600 кандидат-студенти, което е с около 1400 души повече от явилите се през април миналата година. Този път бъдещите студенти имаха възможност да избират между 5 предварителни изпита - по Икономика, Математика, География на България, Български език и литература и История на България.

Най-желаният предмет и в тази предварителна кандидатстудентска кампания остана География на България - около 2200 кандидати, следван от Математика - 1450, Български език и литература - 1050, а с най-малко кандидати се оказаха изпитите по История - около 500 души, и Икономика, който събра около 400 кандидат-студенти.

Освен че имаха възможност да избират между пет предварителни изпита и тази година бъдещите висшисти могат да кандидатстват за всички специалности и чрез оценката от държавния зрелостен изпит.

За разлика от миналата година този път изпитът е само под формата на тест - 80 са въпросите, на които кандидатите трябва да отговарят по избранияот тях предмет.

За желаещите да продължат образованието си в ИУ – Варна, е важно да напомним, че изпитите по География и Математика са на 4.04.2009 г., а за 12.04.2009 г. остава да проверят знанията си подалите документи за Икономика, История на България и Български език и литература.

info_center@ue-varna.bg
"Информационен център"

24 фев 2009Подобни