Икономически университет – Варна

Предварителни мерки в случай на COVID-19 в ИУ – Варна

Заповед на ректора на Икономически университет – Варна във връзка с удължаване на извънредна епидемична обстановка в Република България и Процедура в случай, че в ИУ – Варна има лице, за което се подозира или е потвърден за COVID-19 ТУК

09 сеп 2020Подобни