Икономически университет – Варна

Предстои договор за сътрудничество между ИУ – Варна и РИУ "Плеханов"

Подготвя се договор за сътрудничество между Икономически университет – Варна и РИУ „Плеханов“, чиито параметри се уточняват при посещението на ректора проф. д-р Евгени Станимиров през тази седмица в Москва.  Там той участва в няколко работни срещи с ръководствата на факултети и департаменти "Маркетинг" и "Логистика“.

РИУ „Плеханов“ е впечатлил българските гости с отличната симбиоза между история, съвременни обучителни практики и интернационализация, пазарната ориентация на преподавателския състав към бизнес консултантски проекти, силно развитите международни контакти и стремежа за комбиниране на научните изследвания с практическа реализация на резултатите.

24 окт 2019Подобни