Икономически университет – Варна

Полезни уебинари за Scopus и ScienceDirect на Elsevier

Полезна информация за преподаватели!

Във връзка с епидемичната обстановка Ви предлагаме информация за записите на няколко от уебинарите на Elsevier:

Запис на уебинара "Aвторовите профили в Scopus и как те помагат да покажете Вашите изследвания?", където може да се запознаете със създаването на авторовите профили, редактирането им, съвети за гарантиране на тяхната актуалност и как с качествени и количествени показатели да подчертаете въздействието на научните си изследвания. Свалете си сертификат.

Запис на уебинара за архивната колекция по материалознание в ScienceDirect по лиценз на МОН, където може да се запознаете с колекция, която включва 100 влиятелни списания с научна информация по приложна физика и химия, химическо, механично, по гражданско инженерство и електротехника за времето преди 1995 г. Свалете си сертификат за участие.

Брошура на български език за включване на български научни списания в Scopus, която можете да принтирате или публикувате:
Искате научното Ви списание да бъде индексирано в Scopus? Свалете и разпространете електронната брошура с информация за включване на български научни списания в Scopus Elsevier. В нея ще намерите полезна информация за двата етапа за оценка за индексиране на списания в Scopus. Първо се проверява за спазването на минималните критерии за допускане и след това се прави оценка на качеството на списанията от независимия Консултативен съвет за подбор на съдържание.

07 юли 2020Подобни