Икономически университет – Варна

Покана за участие с материали в Международна тематична монография

Балканската асоциация на икономистите и мениджърите – Udecom Balkans кани автори да се включат с материали (глави) в издаваната от асоциацията 5-та Международна тематична монография на тема "Модерни средства за управление и икономика на туристическия сектор в настоящата ера"

Краен срок за предаване на главите: 15.11.2020

Главите трябва да бъдат представени на английски език. Обем на главите – около 16 страници.

Подробна информация можете да намерите на следния линк: https://www.udekom.org.rs/publications

29 сеп 2020Подобни