Икономически университет – Варна

Покана от Френски институт в България за набиране на проектни предложения

Френският институт в България представя покана за финансиране на проектни предложения, свързани с университетски и научни дейности, в т.ч. научни конференции, публикуване на докладите от научните конференции, като е желателно да има участие от Франция, или изданието да е с френски автори, или да е издадено на френски език, двуезично под формата на франкофонски дни в определена дисциплина с широко френско участие.

Проектните предложения могат да бъдат във всички научни дисциплини.

Срок за кандидатстване: 30.04.2021 г., формулярът за кандидатстване се подава на български или френски език.

Период на изпълнение на проектите: до 31.12.2021 г.

Максимален размер на исканото финансиране: 3 000 Евро.

Съфинансиране: да, собственият принос е задължително условие. 

Допустими разходи:

  • Пътни разходи за гостуващи участници;
  • Командировъчни за гостуващи участници;
  • Публикуване на докладите от събитието;
  • Разходи за превод
  • Други разходи.

Недопустими разходи:

  • Такси за участие;
  • Разходи за организация и управление.

За повече информация: сектор "Управление на проекти" 

30 мар 2021Подобни