Икономически университет – Варна

Пътуващ салон на образованието

  

На 3 ноември 2019 г. Икономически  университет – Варна взе участие в Пътуващия салон на образованието, който се организира за поредна година от Френския институт в България. Събитието бе осъществено със съдействието на г-жа Ива Дикова, аташе по сътрудничеството в областта на френския език от Френски институт в България – Филиал Варна и г-н Светослав Миланов-аташе по университетско сътрудничество.
През целия ден бъдещи и настоящи студенти имаха възможност да се срещнат с представители на френски и български университети, и да се запознаят с франкофонските програми, предлагани от българските висши училища.
Участието на Икономически университет – Варна в престижния форум бе осъществено от служители в отдел „Международно сътрудничество“. В хода на проведените разговори за развитие на университетското сътрудничество ИУ-Варна постигна договореност за подписване на Институционално споразумение по програма Еразъм + с университета в Лион. Редица други университети и образователни организации от Франция също проявиха интерес за сътрудничество с ИУ-Варна. 

07 ное 2019Подобни