Икономически университет – Варна

Първият в страната Университетски център по медиация бе открит в ИУ – Варна

Първият в страната Университетски център по медиация беше открит на 6.10.2020 г. в Икономически университет – Варна.  Идеята е реализирана съвместно с Камарата на медиаторите в България и Институт "Итера", а целта е да се обединят усилията на академичната общност и специализираните институции, които работят в областта на медиацията, за да се даде нов поглед за нейното прилагане. Събитието се проведе броени дни след тържественото събрание за отбелязване на 100-годишнината на Икономически университет – Варна и е първото от цикъла „Медиацията на фокус“, на които висшето училище ще домакинства през ноември. Беше подписано и Споразумение за сътрудничество между ИУ – Варна и Камарата на медиаторите в България.

„Днес за ИУ – Варна е изключителна чест и отговорност да бъдем пионери в популяризирането на медиацията във висшето образование, за създаването на хармонична среда чрез методите на медиацията, както и да изградим връзката между училище и университет чрез мостовете на медиацията. Уверени сме, че дейността ни ще бъде успешна, защото е благородна, а нашият пример ще бъде последван и това ще обогати живота в академичните среди. Всичко това е задача и отговорност, което е заложено в правилника на Университетския център по медиация, създаден с решение на Академичния съвет на ИУ – Варна през месец март 2020 г. Дейността на центъра е напълно безвъзмездна и това е възможно благодарение на подкрепата на висшето училище, на доброволците медиатори от ИУ – Варна и доброволците от Камарата на медиаторите, които дадоха своето съгласие да участват при разрешаването на спорове на територията на Икономическия университет. Щом поставяме началото, зрънцето е посято и само трябва да положим нужните грижи, за да берем плодовете на доброто общуване.“, заяви при тържественото откриване доц. Андриана Андреева – ръководител на катедра „Правни науки“ и ръководител на Университетския център по медиация.

„Оказва се, че една 100-годишна образователна институция все още е в детеродна възраст, защото има отроче – това е първият университетски център по медиация в България. Това означава, че има идеи и тези идеи намират почва за развитие у нас, не ги носим по 9 месеца, т.е. по-бързо разпознахме и прегърнахме тази идея. Това е само началото. Днес сме си поканили гости пред родилно отделение, които да поднесат цветя. Въпросът е какво ще правим оттук-нататък с възпитанието. Искам да пожелая успех на тази инициатива, убеден съм, че в нея има много потенциал за развитие. Коронавирусът ни накара да намалим скоростта и да се замислим, че една от най-големите щети в света е на ментално ниво. Това ще провокира конфликти и медиацията е един от инструментите, способ, култура и светоусещане, да пребъде тази идея. Пожелавам да са здрави и упорити колегите, които ще се занимават пряко с нея, а ние като ръководство поемаме ангажимент каквото зависи от нас да го подкрепим.“, заяви в поздравителното си слово ректорът на университета проф. д-р Евгени Станимиров.

„За нас това е значимо събитие, поредното иновативно събитие, което правим. В партньорство с университет, който е значим в национален и световен мащаб. Медиацията е необятна по отношение на себеразвитието, тя дава възможност човек да изгражда, стъпвайки на различни ценности, здрави ценности. Това е първият център, който е пораснал по естествен начин, резултат на 4-годишно партньорство, което премина през популяризиране на медиацията в университета, обучаване на сертифицирани медиатори, обучаване на администрацията и на част от преподавателския състав какво е това е медиация. Като един естествен процес стигнахме до това, че вече сме готови да създадем Център по медиация, който е готов да разрешава конфликти, ако такива се появят... Здравеопазването и образованието са двете най-значими области, в които има сериозни последствия, ако не се управляват конфликтите. Преценихме, че образованието е приоритет, тъй като ако ние се справим добре тук, ще имаме създадени медиатори и една нова култура във всички обществени сфери. Образованието трябва да бъде един много съществен елемент на държавната политика. Защото тук се поставя началото на всичко, което ще се случва от там нататък и ни касае пряко.“, коментира Лиляна Савова – председател на Камарата на медиаторите в България и председател Институт „Итера“.

„Благодаря на проф. Станимиров, че даде дом на поредния център по медиация в страната, но първият в университетската общност и то на прага на второто столетие на висшето училище. В следващите години ние ще свикнем да сменяме не просто специалности, а цели професии. Нашата мисия е да образоваме хората, да ги учим на добри отношения. Всички питат защо съдът се занимава с медиация? Ние всички виждаме патологията в човешките отношения. Аз като съдия с богат опит много пъти виждам, че това, което пише в исковата молба, няма нищо общо с това, което хората говорят в залата. Те сякаш говорят за различни неща, значи проблемът е някъде в тях. Затова е добре да дадем възможност да се върнат към себе си. Да се върнат към традициите на нашата общност. Защото знаем, че медиацията, тази модерна дума, има дълбоки корени в българската народопсихология... Давам си сметка като представител на правораздавателна институция, че ако сме само статистици, няма да стигнем до никъде. Ние ще решаваме делата, но няма да решаваме проблемите, защото след делата се получават изпълнителни листи, а проблемите между хората продължават, те продължават да се съдят и да се мразят“, заяви на тържественото откриване председателят на Окръжен съд – Варна Марин Маринов.

06 окт 2020Подобни