Икономически университет – Варна

Отворени позиции на доброволци на ООН в България

Доброволческата служба на ООН (UNV) подкрепя партньорите на Обединените нации в тяхната реакция при извънредни ситуации. В тази връзка UNV обявява отворени позиции за доброволци на длъжност Координатор на общността (техническа оценка) и Доброволец на терен в общността (оценка на уязвимостта):

Изисквания към кандидатите за позицията Координатор на общността (техническа оценка):

 • български граждани или постоянно пребиваващи на територията на Р България;
 • владеят български и/или английски език;
 • са на възраст между 18 и 80 години;
 • имат възможност да изпълняват доброволческата си служба в София, България в продължение на 11 месеца.

Изисквания към кандидатите за позицията Доброволец на терен в общността (оценка на уязвимостта):

 • -български граждани или постоянно пребиваващи на територията на РБългария;
 • -владеят български/руски език (английски език ще се счита за предимство);
 • -са на възраст между 18 и 80 години;
 • -имат възможност да изпълняват доброволческата си служба в продължение на 11 месеца в един от следните градове: София, Варна, Пловдив, Бургас или Благоевград.

Финансови условия:

 • Режийни месечни разходи;
 • Входна еднократна сума (еднократно плащане);
 • Медицинско и животозастраховане;
 • Годишен отпуск: 2,5 дни натрупан за календарен месец;
 • Незаверен болничен лист: до 7 дни;
 • Подробности можете да откриете на следния адрес: https://app.unv.org

06 фев 2023Подобни