Икономически университет – Варна

Отворена е нова покана за набиране на проектни предложения по програма "Хоризонт Европа"

На 10.01.2023 г. Европейската Комисия отвори нова покана за набиране на проектни предложения по програма "Хоризонт Европа":

European Excellence Initiative (EEI)

  • Наименование на поканата: European Excellence Initiative
  • Идентификатор: HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-03-01 
  • Краен срок за кандидатстване: 12.04.2023 г. 
  • Цел на поканата: Европейската инициатива за високи постижения в своето разширяващо се измерение има за цел да повиши високите постижения в науката и във валоризацията на знанията на европейските университети чрез сътрудничество. Това ще ангажира университетите и ще ги овласти допълнително да бъдат участници в промяната на научните изследвания и иновациите.

За повече информация можете да се обръщате към експертите в сектор "Управление на проекти".

07 фев 2023Подобни