Икономически университет – Варна

Отлично класиране за Икономически университет - Варна в международната класация HE Higher Education Ranking

За класацията HE HIGHER EDUCATION RANKING

HE Higher Education Ranking е класация, която измерва представянето на висшите учебни заведения според редица критерии и ключови показатели за ефективност (KPI), които измерват специфични аспекти от работата им. Оценката се базира на 25 критерия и 138 показателя за изпълнение, формиращи ключови показатели за ефективност, използвани от ЮНЕСКО, Международния валутен фонд, МВФ и ООН, които измерват качеството на висшето образование по света, достъпа до устойчиво образование и постигането на справедливост и равенство в учебен процес.

Стратегическата визия на класацията е подобряване и развитие на висшето образование и насърчаване на университетите да се развиват и подобряват, така че напредъкът им в класирането да отразява постигането на стратегически качествени скокове по редица стандарти.

Въпреки че класацията се основава на научни, академични и изследователски характеристики на висшето учебно заведение, тя отразява и подкрепя връзката на университета с обществото, както и културното и социално въздействие на институциите.

Резултати на Икономически университет – Варна

През 2024 г. Икономически университет – Варна участва за пръв път и постига 38-ма позиция с общ резултат от 7238 точки (от максимум 10 000 точки) от общо 303 участващи висши училища от цял свят. Съгласно използваната методика на класацията, критериите са обединени в общо 5 направления, по които отчетените за Икономически университет – Варна резултати са както следва:

Направление Постигнат резултат (точки) Максимално възможен резултат (точки) % на успеваемост

Изследователска дейност

1679

2200

76 %

Интернационализация

1243

2100

59 %

Учебен процес

1563

2000

78 %

Студентски успехи и дипломиране

1668

2000

83 %

Управление на ресурсите

1085

1700

64 %

Общо

7238

10 000

72 %

Най-високи постижения са отчетени по отношение на направленията "Студентски успехи и дипломиране"; "Учебен процес" и "Изследователска дейност".

От включените в направленията отделни показатели, с пълен актив от точки се открояват "Ниво на иновативност и креативност"; "Устойчивост"; "Академична свобода"; "Академична прозрачност"; "Управление на информацията"; "Учене през целия живот" и "Медийно присъствие".

Повече информация за класацията и постиженията на всички участващи университети е достъпна на интернет страницата на HE Higher Education Ranking

07 май 2024Подобни