Икономически университет – Варна

Отлични позиции за ИУ – Варна в международната рейтингова класация U-Multirank 2020 г.

Икономически университет – Варна за четвърта поредна година – като институция и с отделни първични звена, заслужи място в престижната класация на U-Multirank.  През 2020 г. висшето училище се нарежда сред най-добрите в международното образователно пространство по показатели като: процент дипломирани бакалаври и магистри, процент дипломирани студенти за стандартен срок на обучение, академичен състав с докторска степен, стратегически партньорства и студентска мобилност. Тази година 13 български висши училища участват в класацията.

Резултатите отразяват целенасочената и усърдна работа на всички звена в университета за повишаване качеството на обучение, разширяване на възможностите на студентите да участват в програми за мобилност и допълнително изграждане на мрежата от академични партньори на ИУ – Варна.

Впечатляващ факт е, че част от катедрите се класират в групата на най-добрите университети по отношение на интернационална ориентация на предлаганите магистърски програми и възможности за обучение в чужбина. Друга част се представят отлично по отношение на академичен състав с докторски степени, оценки на студентите за полученото образование и преминати студентски стажове.

Въпреки неблагоприятните тенденции в областта на висшето образование в България, Икономически университет – Варна продължава да бъде привлекателен център за желаещите да получат международно признат и ориентиран към съвременните нужди на бизнеса образователен продукт.

Ръководството на университета благодари на всички свои студенти, които участваха в проучването, оцениха придобития си опит в учебното заведение и допринесоха високите академични резултати да получат висока международна оценка.

Престижната рейтинговата система U-Multirank е ориентирана към потребителите световна класация на университетите и колежите, която обхваща множество аспекти на висшето образование. Тазгодишното издание на независимата класация, която се подкрепя от Европейския съюз, включва 1759 университета от 92 държави. Проучени са мненията на над 100 000 студенти. През последните години U-Multirank се превърна в най-голямата международна база данни за университетите в света. Рейтингът позволява да се създават интерактивни многоизмерни сравнения в пет измерения на производителността, в т.ч. научни изследвания, преподаване и обучение, трансфер на знания, интернационализация и регионална ангажираност.

 

18 юни 2020Подобни