Икономически университет – Варна

Обявени конкурси по международни програми на Фонд "Научни изследвания" (ФНИ)

Фонд "Научни изследвания" (ФНИ) е обявил следните конкурси по международни програми, по които може да се  кандидатсва:

 • краен срок за подаване на проектни предложения в Китай е 27.11.2019 година;
 • краен срок за подаване на проектни предложения към ФНИ е 17 часа на 13.03.2020 година ;
 • научни области: устойчиво селско стопанство, храни и биотехнологии; информационни и комуникационни технологии; здраве и биомедицина;
 • максимален размер на едно проектно предложение до 250 000 лв.;
 • ще се финансират три изследователски проекта, по един във всяка от тематичните области;
 • срок за изпълнение на проектните предложения: 3 години;
 • за допълнителна информация: https://www.fni.bg/?q=node/1042
 • краен срок за подаване на проектни предложения към ФНИ е 17 часа на 20.03.2020 година;
 • научни области: биотехнологии; устойчиво земеделие;  информационни и комуникационни технологии; енергетика и опазване на околната среда;  медицински науки; химия и инженерна химия; физически науки; технически науки; икономика и мениджмънт;
 • максимален размер на едно проектно предложение: 40 000 лв.;
 • срок за изпълнение на проектните предложения: 2 години;
 • за допълнителна информация: https://www.fni.bg/?q=node/1044
 • краен срок за подаване на проектни предложения към ФНИ е 17 часа на 20.03.2020 година.;
 • научни области: Математика, механика; Физика и астрономия; Химия и материалознание; Биология; Науки за Земята; Информационни и комуникационни технологии и компютърни системи; Основи на инженерните науки; История, археология, етнология и антропология, философия, политология, социология, право, история на науката и технологиите, икономика; Филология и история на изкуствата; Психология, основни проблеми на образованието, социални проблеми на човешкото здраве и екология; Глобални проблеми и международни отношения; Психология, педагогически науки;  Основи на медицинските науки;  Основи на селскостопанските науки;
 • максимален размер на едно проектно предложение: 40 000 лв., като ще се финансират до 35 научни проекта;
 • срок за изпълнение на проектните предложения: 2 години;
 • за допълнителна информация: https://www.fni.bg/?q=node/1046
 • крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в първия етап от конкурса е 3.03.2020 година;
 • основни цели на програмата са насочени към подкрепата на транснационални научно-изследователски проекти, които предлагат иновативни решения за създаване и поддържане на устойчиви системи в аграрния сектор;
 • проектните предложения ще се подготвят и подават от консорциум, в който трябва да участват научни колективи от поне три държави, които са подписали Споразумение за присъединяване към консорциум;
 • максимален размер на едно проектно предложение до 150 000 лв;
 • ФНИ ще финансира до две проектни предложения с участието на български научни колективи;
 • срок на изпълнение на проектните предложения: 3 години;
 • за допълнителна информация: https://www.fni.bg/?q=node/1050

22 яну 2020Подобни