Икономически университет – Варна

Обучителен семинар за студенти "Умението за работа с научни документи като възможност за академичен растеж"

Предстои ви писане на дипломна работа, реферат или курсов проект? На организирания за студентите на ИУ – Варна семинар "Умението за работа с научни документи като възможност за академичен растеж" ще можете да се запознаете с основните възможности за набавяне и обработка на информация.

Кога: 23 март (четвъртък) 2023 / 13:30-16:00 ч.

Къде: зала 322

С предварителна заявка на участие!

Програма и тематично съдържание

Модул 1
 • Що е научен документ и научно цитиране?
 • Видове цитирания:
  • цитиране под линия;
  • цитиране в текста;
  • цитиране по БДС – ISO 690;
  • цитиране по Харвард.
 • Правила и стандарти за цитиране.
 • Оформяне на научната библиография според вида на научния труд. Библиография към курсови и дипломни работи.
Модул 2
 • Автоматизирано цитиране. Използване на библиографски мениджъри. Word – правила за попълване на данни според различните стандарти.
 • Стратегии за търсене на научна литература за курсови и дипломни работи.

Моля да заявите участието си в обучителния семинар в срок до 22.03.2023 г. на ел. адрес: yana_doneva@ue-varna.bg

17 мар 2023Подобни