Икономически университет – Варна

Обучение "Ефективната комуникация"

Партньорите на ИУ – Варна Институт „Итера” организират

ОБУЧЕНИЕ
"Ефективната комуникация"

За Икономически университет – Варна са предвидени 3 места за лица, които проявяват интерес към медиацията. Обучението е подходящо за преподаватели, служители, студенти и докторанти.

При интерес заявка може да се подаде към координатора на Университетски център по медиация Диана Димитрова на e-mail: mediation@ue-varna.bg до 12 часа на 16 октомври 2020 г.

14 окт 2020Подобни