Икономически университет – Варна

Обучения по информационна компетентност за студенти

На 20.10.2020 г. (вторник) Информационният отдел на Библиотеката предлага кратки обучения на студенти за работа с:

  • електронния каталог на библиотеката – бази данни и търсения;
  • електронните бази данни (научни статии и книги в пълен текст) - търсене и цитиране.

Период на посещенията: 09:00 - 16:00 ч., Читалня, ет. 6

Обучители: Е. Маринова, Я. Донева, тел. 0882164646

08 окт 2020Подобни