Икономически университет – Варна

Международна научна конференция "Информационно общество и устойчиво развитие"/"Information Society and Sustainable Development"

Международна научна конференция "Информационно общество и устойчиво развитие"/"Information Society and Sustainable Development" (ISSD 2024, XI th edition) на 20 и 21 юни 2024 г. в Икономически университет – Варна. Форумът е организиран от Центъра за фундаментални и приложни икономически изследвания – Факултет по икономика "Константин Бранкуши", Университет Търгу Жиу, Румъния в партньорство с 16 други университета/изследователски центрове от и извън ЕС и със специалната подкрепа на Икономически университет – Варна.
Целта на конференцията е да даде възможност на представители на академичната общност и професионалисти от различни области да се срещнат и обменят идеи и опит; да се осигури "място" за пресичане на интердисциплинарни интереси, свързани с бизнес и икономика, за улесняване на обмена на нови идеи и за създаване на диалог между учени и практици, за установяване на изследователски и бизнес отношения, както и за намиране на национални и международни партньори за бъдещо сътрудничество.

Подробности за форума, участниците и програмата можете да намерите в сайта на конференцията: https://issd.rau.ro/program/

18 юни 2024Подобни