Икономически университет – Варна

Международен образователен онлайн форум за дигитализация и иновации в Икономически университет – Варна

Първи международен образователен онлайн форум „Дигитализация и иновации в образованието и науката“ започна на 8.06.2021 г. във Варна.  Събитието е организирано от дирекция „Образование и младежки дейности“ в Община Варна, а негов домакин е Икономически университет – Варна. То е част от от стратегията за развитието на Варна като град на знанието, интернационален университетски град, желано място за кариерно резвитие и професионално усъвършенстване.

Във форума, който ще продължи до 10 юни, участват представители на 130 институции от 37 града и 9 държави. Чуждестранни участници се включват от Женева (Швейцария), Санкт Петербург (Руска федерация), Брюксел (Белгия), Терни (Италия), Пюрну (Естония), Ченстохова (Полша) и др. Целта е да се споделят гледни точки и иновативни образователни практики в различните степени на образованието. Форумът е предназначен за кметове и общински администрации, детски градини, училища и висши училища в страната, както и от побратимените и приятелски градове на Варна, градове-партньори по програма "Еразъм+".

По време на срещите ще бъдат представени различни иновативни образователни практики у нас и по света, по следните теми: „Иновативни техники в обучението по информационни технологии. Дигитална организация на учебния процес“, „Иновативни модели за партньорство и образование“, „Модернизация на висшето образование“;  „Предизвикателства при управлението и контрола на процесите в образователната институция в дигитална среда“, "Обучението в STEM/STE(A)M среда“, “Дигитализация и предизвикателства пред професионалното образование“;  „Организация на обучението STEM в предучилищна възраст – методи, средства, резултати. Иновации“, “Място на дистанционното обучение в предучилищна възраст. Форми и методи на работа. Сътрудничество с родителите“, „Дигитализация на управленските процеси в детската градина. Практики“.

"Поздравявам всички участници и вярвам, че макар и виртуално, срещите ще бъдат ползотворни, със споделени добри практики и интересни идеи, защото съм сигурен, че ни води една обща цел - създаване на качествено, модерно и успешно образование за младите хора“, заяви при откриването на форума кметът на Община Варна Иван Портних. Той добави, че Варна се гордее със своите 6 университета и със златната си академична младеж, която е причината морската столица да бъде търсен град за развитие на IT технологии, дигитално предприемачество и бизнес с висока добавена стойност.

Модератор в първия ден на форума бе Лилия Христова – директор на дирекция „Образование и младежки дейности“ в Община Варна. При откриването тя припомни, че Община Варна развива и надгражда постигнатото в областта на дигиталните умения на педагогическите специалисти чрез реализиране на разнообразни квалификационни форми. Ежегодно по общинската програма за квалификация и чрез вътрешно квалификационни форми на образователните институции повишават знанията и уменията си близо 400 педагогически специалисти, а 3000 учители са надградили уменията си по програми за квалификация и обучение през целия живот. Освен това Община Варна първа в България реализира успешно онлайн модел на обучение в ситуация на извънредна обстановка чрез платформите Teams, Classroom, G Suite, Microsoft 365, и Shkolo.bg и приложенията за видео уроци, срещи и  презентации в т.ч. Zoom, Loom, Viber, Canva, Facebook и др.

В обръщението си към участниците в международния образователен форум ректорът на Икономически университет – Варна проф. д-р Евгени Станимиров акцентира върху следното: Изкуственият интелект неизменно трябва да се развива паралелно с естествения интелект. Образователното съдържание трябва да обяснява как функционират нещата – в противен случай сме обречени на функционална неграмотност. Образователното съдържание трябва да включва алгоритми, развитие на способността на младите хора да събират, обработват и интерпретират данни. Трябва да осигурим равен достъп до образование – в бъдеще неравенствата в този смисъл ще възникват между тези, които използват и тези, които не използват изкуствен интелект. Дигитализацията обаче не включва само използване на App-ове, но и способността на хората да творят, създават и анализират. Това са няколко опорни точки, по които може би си струва да разсъждаваме, смята проф. Станимиров.

Първият панел на форума „Иновативни техники в обучението по информационни технологии. Дигитална организация на учебния процес“ – висше образование, беше открит от доц. д-р Иван Куюмджиев – директор на Центъра за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии в Икономически университет – Варна. Той изнесе презентация на тема "Предизвикателства и решения за дигиталната трансформация във висшите училища".

08 юни 2021Подобни