Икономически университет – Варна

Международен конкурс за докторантска мобилност по програма "Еразъм+"

Екипът на програма "Еразъм+" в ИУ – Варна организира конкурс за докторантска мобилност с цел повишаване осведомеността на академичната общност за възможните инструменти за създаване на устойчиво екосъобразно пространство. Кандидатите следва да предложат на английски език устойчива и природосъобразна инициатива, насочена към процесите в или в близост до сградата на университета.

Срокът за внасяне на предложенията е 28.02.2022 г.

Номинираните студенти ще получат кредити и ще бъдат поканени да представят проектите си пред международно жури в гр. Белград, Сърбия. Пътуването до там ще бъде финансирано от програма „Еразъм+”. Одобреният екип ще получи 1 500 лв. за реализиране на проекта си. Желателно е участниците да сформират екипи до трима докторанти.

Оценяването на проектите ще се извършва по специално разработени за целта критерии, които може да бъдат изтеглени от ТУК

10 фев 2022Подобни