Икономически университет – Варна

Лятна международна програма за предприемачески идеи SFF ‘MATCH & START’

Готови ли сте за излитане? Свържете се, обменете опит и оформете бъдещето си днес!

Внимание! Онлайн възможност за всички иноватори, мечтатели и начинаещи предприемачи да развият своите идеи! Включете се в новия етап на програмата Match and Start от юли до септември! Кандидатствайте сега на следния линк! Крайният срок е удължен до 25 юни 2023 г.!

Търсите съмишленици, екип или партньори предприемачи, с които да обедините усилия? Поканата е към стартиращи екипи и индивидуални таланти от различни направления да бъдат част от тази вълнуваща възможност.

Ако вашата идея отговаря на някоя от следните области, сте добре дошли да я доразвиете и получите готовност за инкубация:

  • Здраве
  • Хранене
  • Градска мобилност
  • Производство
  • Кръгова икономика
  • Енергия

Ще получите цялостна - седмична програма напълно безплатно. Чрез виртуална платформа ще имате достъп до професионална информация, подкрепа и ресурси, които ще изведат идеите ви на следващо ниво. Очаквайте:

  • Седмични коучинг сесии за усъвършенстване на идеята ви
  • Участия в интерактивни семинари за подобряване на специфични умения
  • Връзка с активна международна общност от предприемачи
  • Достъп до мрежа от опитни ментори, експерти и инвеститори

И това не е всичко! В края на програмата ще имате възможност да представите своята идея. Избраните участници ще получат шанс да се присъединят към един от 16-те престижни международни инкубатора, с налично финансиране за създаване на прототипи.

 

Програмата Match and Start стига до вас, благодарение на:
EIT Urban MobilityEIT HEI InitiativeИкономически университет – Варна и 30+ партньори от екосистемата Start for Future

За контакт:
Валентина Макни, Мениджър проект SFF , valentina.makni@ue-varna.bg
Петър Петров, Координатор Бизнес Акселератор UEVA, p.k.petrov@ue-varna.bg

16 юни 2023Подобни