Икономически университет – Варна

Кръгла маса "Медиацията в различни обществени сфери"

През зимния семестър на академичната 2020/2021 г., когато ИУ – Варна чества своята 100-годишнина, висшето училище ще бъде домакин на няколко значими събития, посветени на медиацията.

КРЪГЛА МАСА
"Медиацията в различни обществени сфери"
4 ноември 2020 г., 10:00 ч.
Организатори: Камара на медиаторите в България,
Икономически университет – Варна и Институт "Итера"

 

С обединените усилия на Икономически университет – Варна, Камарата на медиаторите в България, Окръжен съд – Варна и Институт „Итера“ предстои да се реализират още:

Откриване на Университетски център по медиация в ИУ –  Варна, 6 октомври 2020 г., 10:00 ч.
Организатори: Икономически университет – Варна със съдействието на Камарата на медиаторите в България и Институт "Итера"

Дни на медиацията, 11 ноември 2020 г., 10:00 ч., Икономически университет – Варна
Организатори: Камара на медиаторите в България, Окръжен съд – Варна, Институт "Итера", Икономически университет – Варна

Идеята на организаторите е да се обединят усилията на академичната общност и специализираните институции, които работят в областта на медиацията и прилагането й в различни обществени сфери, за да се даде нов поглед и развитие на медиацията.

28 сеп 2020Подобни