Икономически университет – Варна

Кръгла маса-дискусия на тема "Етика и знание"

Етичната комисия и Студентски съвет при ИУ – Варна имат удоволствието да поканят всички студенти и преподаватели на кръгла маса – дискусия на тема "Етика и знание", която ще се проведе на 26.03.2018 г. от 14:00 ч. в зала 446.

На кръглата маса, ще се представи обобщение от резултати на проведено проучване, свързано с процеса на овладяване на знания, които имат връзка  с приложението на етичните норми.

Надяваме се на интерес от Ваша страна, както и да участвате в дискусията по този повод.

23 мар 2018Подобни