Икономически университет – Варна

Къщичка за книги в двора на ИУ – Варна

Къщичка за книги беше открита на 11.09.2020 г. в двора на Икономически университет – Варна. Тя е закупена със средства по програма „Еразъм +“ (Договор №2018-1-BG01-KA 103-047074) и е част от поредицата екоинициативи, с които се реализира визията на академичното ръководство висшето училище да се развива като „зелен“ университет, отличаващ се с иновативни и устойчиви решения. Книгите в нея ще „домуват“ и ще пътуват към читателите на принципа „вземи, прочети, върни, размени, дари“.

Първата книга в къщичката – монографията на проф. Иван Русев „Висшето търговско училище – Варна (1920 – 1945) и началото на висшето икономическо образование в България“, беше поставена от ректора на ИУ – Варна проф. д-р Евгени Станимиров в присъствието на входящи студенти по програма “Еразъм +“. Книгата е отпечатана в университетското издателство „Наука и икономика“ и е посветена на 100-годшинината от основаването на Икономически университет – Варна. Директорът на Департамент „Езиково обучение“ доц. д-р Владимир Досев остави стихосбирка на Николай Лилиев – едно от ярките имена в българската литература, драматург на Народния театър, швейцарски възпитаник,  работил последователно в големите библиотеки на Виена и  Мюнхен върху подготовката на историческа библиография за българския стопански живот през вековете, ав периода 1932 – 1934 г.  – преподавател по френски език във Висшето търговско училище, чийто наследник е ИУ – Варна.

Всеки от чуждестранните студенти постави в къщичката издания на своя роден език.

Не случайно къщичката за книги беше открита в седмицата, в която посрещнахме чуждестранните ни студенти. Въпреки ограниченията във връзка с разпространението на КОВИД-19, през зимния семестър на академичната 2020/2021 година в ИУ – Варна има 20 чуждестранни студенти от 10 държави, сред които Германия, Полша, Испания, Франция. Всички те ще се включат в екоинициативите, с които университетът акцентира върху опазването на околната среда и личната отговорност на всеки човек.

Цикълът от екоинициативи започна през месец август, когато на територията на трите сгради на Икономически университет – Варна (паркинг на академичната сграда, втори корпус, Колеж по туризъм) бяха монтирани 10 нови велостоянки, закупени със средства по програма „Еразъм +“. През октомври в дворовете на академичната сграда и на Колежа по туризъм ще бъдат поставени къщички за птици.

11 сеп 2020Подобни