Икономически университет – Варна

Кандидатстудентски курсове

Кандидатстудентските курсове започват на 30 март 2011 г. в 8.00 часа, както следва:

  • География на България            - зала 2 - 112
  • Български език и литература  - зала 2 - 113
  • История на  България               - зала 2 - 114
  • Математика                               - зала 2 - 115

Посочените зали се намират във втори учебен корпус на Икономически университет - Варна - ул." Евлоги Георгиев" N 24. (кaртa)
Пътува се от ж.п. гарата или от центъра с автобус N 13 до предпоследната спирка.
Кандидатстудентите, записали се по телефона, следва да носят вносната бележка от банката.
Курс по Икономика няма да се проведе поради недостатъчен брой кандидати. Внесената такса се връща от касата на Икономически университет - Варна лично срещу представяне на двата екземпляра от вносната бележка. Справки: тел. 052/303-265.

28 яну 2011Подобни