Икономически университет – Варна

Изложба "Златни страници от 100-годишния фонд на библиотеката"

ИЗЛОЖБА

"Златни страници от 100-годишния фонд на библиотеката"
посветена на 100 годишнината от създаването на университета и университетската библиотека

22 септември - 23 ноември 2020 г., Читалня на университетска библиотека

18 сеп 2020Подобни