Икономически университет – Варна

Избор на членове на Общото събрание на Икономически университет – Варна от квотата на студентите и докторантите за мандат 2023/2027

Уважаеми членове на студентската общност,

На основание покана от председателя на Академичен съвет на Икономически университет – Варна с изх. № РД 21 - 197/ 30.03.2023 г. и решение на Студентският съвет към Икономически университет – Варна от 05.05.2023 г. Ви уведомяваме, че в периода 09.05. - 11.05.2023 г.  ще се проведат избори за членове на Общо събрание на Икономически университет – Варна от квотата на студентите и докторантите за мандат 2023/2027 г.

По време на горепосочения период, студентите в ОКС "бакалавър", ОКС "професионален бакалавър" и ОКС "магистър" гласуват в Online системата на ИУ – Варна – Web Student, а докторантите гласуват чрез хартиена бюлетина в урна, намираща се в офиса на Студентски съвет към Икономически университет – Варна, ет. 1.

05 май 2023Подобни