Икономически университет – Варна

ИУ – Варна участва в координационна онлайн среща за подобряване на сътрудничеството с Китай в областта на висшето образование

Икономически университет – Варна участва в среща на тема „Подобряване на сътрудничеството България – Китай в областта на висшето образование в очакваните постпандемични условия“. Тя се проведе на 17.02.2021 г. и бе организирана по инициатива на Н. Пр. Григор Порожанов – посланик на Република България в Китайската народна република, със съдействието на Министерството на образованието и науката. На срещата присъстваха Н. Пр. Григор Порожанов, Мария Найденова –  отговорник за културните и образователните въпроси в посолството на България в Китай, Методи Негревски – дългогодишен преподавател в Пекин и мениджър на фирма за международно образование „Едулаб“, представители на всички български висши училища, на МОН и НАЦИД

ИУ – Варна беше представен от доц. д-р Радан Мирянов – зам.-ректор по интернационализация, и Евгени Райчев – ръководител на отдел „Международно сътрудничество“. На срещата бяха обсъдени предизвикателствата и възможностите за привличане на студенти и докторанти от КНР. По време на дискусиите посланик Порожанов акцентира върху отличните взаимоотношения между България и Китай и подчерта, че всички висши образователни институции в България могат да разчитат на подкрепата на посолството ни в Китай.

Методи Негревски представи статистически данни за броя на китайските студенти и акцентира върху възможностите за привличането им за обучение в България. Мария Найденова благодари на доц. Мирянов за получените в посолството рекламни материали и сподели, че те вече са предоставени на международни образователни центрове в Китай. По време на обсъжданията бяха разгледани редица въпроси, свързани с административните процедури за приемане на китайски студенти за обучение в България, както и добри практики при сътрудничеството между български и китайски университети.

25 фев 2021Подобни