Икономически университет – Варна

ИУ–Варна с отлични позиции в престижна международна рейтингова класация

Икономически университет – Варна се класира за трета поредна година  като институция и с отделни първични звена в престижната класация на U-Multirank през 2019 г. Университетът се нареди сред най-добрите в международното образователно пространство по показатели като: процент дипломирани бакалаври, процент дипломирани студенти за стандартен срок на обучение, стратегически партньорства и студентска мобилност. Тази година 13 български висши училища участват в класацията. Сред всички тях ИУ – Варна заема второ място по процент на дипломирани бакалаври и процент завършващи в срок магистри.

Резултатите отразяват целенасочената и усърдна работа на всички звена в университета за повишаване качеството на обучението, разширяване възможностите на студентите да участват в програми за мобилност и допълнително изграждане на мрежата от академични партньори на ИУ – Варна. Университетът получава оценка А (в рамките на група показатели преподаване и обучение), която е най-високата възможна в класацията.

Впечатляващ факт е, че част от катедрите в ИУ – Варна се класират в групата на най-добрите университети по отношение на интернационалната ориентация на предлаганите магистърски програми и възможностите за обучение в чужбина. Друга част се представят отлично по отношение на академичен състав с докторски степени, оценки на студентите за полученото образование и преминати студентски стажове.

Въпреки неблагоприятните тенденции в областта на висшето образование в България, Икономически университет – Варна продължава да бъде привлекателен център за желаещите да получат международно признат и ориентиран към съвременните нужди на бизнеса образователен продукт.

Ръководството на университета благодари на всички свои студенти, които участваха в проучването, оцениха придобития си опит в учебното заведение и допринесоха високите академични резултати да получат висока международна оценка.

Престижната рейтинговата система U-Multirank е нова, ориентирана към потребителите, световна класация на университетите и колежите, която обхваща множество аспекти на висшето образование: научни изследвания, преподаване и учене, международна насоченост, трансфер на знания и регионална значимост. Тазгодишното издание на независимата класация, която се подкрепя от Европейския съюз, включва 1700 университета от 96 държави. Това позволява да се демонстрират комплексното представяне на висшите училища и техния потенциал да допринасят за растеж и повече работни места.

12 сеп 2019Подобни