Икономически университет – Варна

Инициативи за социална отговорност бяха обсъдени на работна среща в Икономически университет – Варна

Инициативи за развитие на политики за социална отговорност и устойчивост бяха обсъдени в Икономически университет – Варна на 14.09.2021 г. В работната среща участваха председателят на Националния алианс за социална отговорност (НАСО) Георги Георгиев, ректорът на ИУ – Варна проф. д-р Евгени Станимиров,  доц. д-р Андрияна Андреева – ръководител на катедра „Правни науки“, и доц. д-р Десислава Серафимова от катедра „Управление и администрация“.

Икономически университет – Варна от години подкрепя устойчиви социално отговорни каузи и предприемачески инициативи.

НАСО като организация работи с над 2000 структури – общини, доставчици на социални услуги, работодатели, нестопански организации и др. Дейността на алианса е насочена в области като: развитие на социални услуги, подкрепа на уязвими групи, заетост, корпоративна социална отговорност.

Обсъдено беше и включване на Икономически университет – Варна в Националния алианс за социална отговорност.

14 сеп 2021Подобни