Икономически университет – Варна

Икономически университет – Варна се класира в престижна рейтингова система на Times Higher Education

Икономически университет – Варна намери място за първи път в престижната рейтингова система Impact Rankings на Times Higher Education. Университетът е вторият в България след Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Други университети от страната не са класирани в тази рейтингова система. 

Impact Rankings оценява университетите спрямо Целите на ООН за устойчиво развитие. Използват се индикатори за сравнение в четири широки области: научни изследвания, управление, обхват и преподаване.

ИУ – Варна се класира на финално място 1001+ в рейтинговата система по Цели за устойчиво развитие:

  • Качество на обучението (Quality Education) с място 1001+;
  • Равенство на половете (Gender Equality) с място 601-800;
  • Индустрия, иновации и инфраструктура (Industry, Innovation and Infrastructure) с място 601+;
  • Изпълнение на целите (Partnerships for the Goals) с място 1001+.

В крайното класиране на рейтинга за 2022 г. попадат 1406 университета от 106 държави/региона. 

28 апр 2022Подобни